Додаток 3

до розпорядження сільського голови

19.01.2017р. № 3

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", Земельного кодексу України та Бюджетного законодавства України

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно

законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони

України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого

самоврядування"

 1. Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 5. Основні обов’язки посадових осіб органів місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 9. Обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12).
 10. Фінансовий контроль (стаття 13).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування ( стаття 20).
 14. Відповідальність за порушення законодавства.
 15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, приватний інтерес, корупційне

правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти на яких поширюється дія цього Закону (стаття 3).

3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).

4. Голова та заступник Голови Національного агентства (статті 6).

5. Антикорупційна політика (статті 18).

6. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища(стаття 22).

8. Обмеження щодо одержання подарунків (стаття 23).

9. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

(стаття 24).

10.Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).

11. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27)

12. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

IУ. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні»"

1. Основні принципи місцевого самоврядування.

2. Поняття місцевого самоврядування.

3. Повноваження виконавчих органів сільських рад.

4. Органи місцевого самоврядування в Україні.

5. Постійні комісії ради.

6. Сесія ради.

7. Депутати ради.

8. Акти органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

9. Право комунальної власності.

10. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради.

У. Питання про перевірку знання з діловодства

1. Порядок прийняття документів в сільській раді.

2. Строки виконання документів.

3. Відбиток печатки.

4. Порядок погодження документів

5. Порядок розмноження документів.

6. Відмітка про наявність додатків.

7. Реєстрація документів в сільській раді.

8. Визначення номенклатури справ.

9. Документи, що не підлягають реєстрації діловодною службою.

10. Засвідчення копій документів.

11. Перелік документів на які ставиться гербова печатка.

12. Елементи з яких складається резолюція.

13. Назва виду документа.

14. Адресування документів.

15. Оформлення протоколів.

16. Вимоги, яким має відповідати резолюція.

17. Бланки документів.

18. Терміни розгляду звернень громадян.

19. Порядок ведення вихідної документації.

20. Особистий прийом громадян.

VІ. Питання на перевірку знання Земельного Кодексу України

 1. Земельні відносини (ст.2)
 2. Земельне законодавство та його завдання (ст.4)
 3. Принципи земельного законодавства (ст.5)
 4. Повноваження сільських, селищан, міських рад у галузі земельних відносин (ст.12)
 5. Категорії земель (ст.19)
 6. Встановлення та зміна цільового призначення земель (ст.20).
 7. Які землі належать до земель сільськогосподарського призначення (ст.22)
 8. Кому можуть передаватись у власність або надаватись у користування землі сільськогосподарського призначення (ст.22)
 9. Землі фермерського господарства (ст.31)
 10. Земельні ділянки для садівництва (ст.35)
 11. Земельні ділянки для городництва (ст.36)
 12. Визначення земель житлової та громадської забудови (ст.38)
 13. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. (ст.43)
 14. Визначення земель оздоровчого призначення (ст.47)
 15. Визначення земель рекреаційного призначення (ст.50)
 16. Землі історико-культурного призначення. (ст.53)
 17. Визначення земель лісогосподарського призначення (ст.55)
 18. Склад земель водного фонду (ст.58)
 19. Зміст права власності на землю (ст78).
 20. Права власників земельних ділянок (ст.90)
 21. Обов’язки власників земельних ділянок (ст.91)
 22. Право оренди земельної ділянки (ст.93)
 23. Права землекористувачів (ст.95)
 24. Обов’язки землекористувачів (ст.96)
 25. Зміст права земельного сервітуту (ст98)
 26. Що означають терміни «емфітевзис» та «суперфіцій» (ст.102-1)
 27. Зміст добросусідства (ст.103)
 28. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку (ст.110)
 29. У яких випадках провадиться безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян (ст.116)
 30. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст.121)
 31. Виникнення права на земельну ділянку (ст.125)
 32. Покупці земель сільськогосподарського призначення (ст.130)
 33. Земельні торги (ст.135)
 34. Підстави припинення права власності на земельну ділянку (ст.140)
 35. Органи, що вирішують земельні спори (ст.158)
 36. Зміст охорони земель (ст.164)
 37. Деградовані та малопродуктивні землі (ст.171)
 38. Поняття землеустрою (ст.181)
 39. Визначення державного земельного кадастру (ст.193)
 40. Бонітування грунтів (ст.199)
 41. Грошова оцінка земельних ділянок (ст.201)
 42. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок (ст.212)

VІІ. Питання на перевірку знання Бюджетного законодавства України

1. Визначення основних термінів.

2. Склад бюджетного законодавства.

3. Зведений бюджет.

4 Бюджетна класифікація

5. Класифікація видатків бюджету.

6. Класифікація боргу

7. Дефіцит та профіцит бюджету

8. Джерела фінансування дефіциту бюджету .

9. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань

10. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження

11. Бюджетні призначення.

12 .Аудит та фінансовий контроль.

13. Склад видатків Державного бюджету України.

14. Інструкції з підготовки бюджетних запитів .

15. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються.

Поділитися: