УКРАЇНА

Бабчинецька сільська рада Чернівецького району Вінницької області

24132, Вінницька обл., Чернівецький район, с. Бабчинці, вул. Леніна, 13, тел. 30-3- 42

Р І Ш Е Н Н Я

04 лютого 2016 року с. Бабчинці 4 сесія

7 скликання

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» сільська рада вирішила:

Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається, додаток №1).

Сільський голова Зварич Н.П.

Додаток №1

Затверджено

рішенням 4 сесії 7 скликання

Бабчинецької сільської ради

від 04 лютого 2016 року

Порядок проведення громадських обговорень з питань

добровільного об’єднання територіальних громад

1. Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Порядок є нормативно-правовим актом, розробленим відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами), Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII (із змінами).

2. Метою цього Порядку є створення дієвого механізму для реалізації законного права мешканців територіальної громади Бабчинецької сільської ради на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади Бабчинецької сільської ради з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та мінімізує виникнення соціальних конфліктів.

3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», про добровільне об’єднання територіальної громади Бабчинецької сільської ради з суміжними територіальними громадами.

4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних завдань:

- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади Бабчинецької сільської ради з суміжними територіальними громадами;

- з’ясування репрезентативної громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;

- формування підстав для подальшого прийняття рішення з обговорюваного питання радою громади.

5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади Бабчинецької сільської ради, залучені організаторами громадського обговорення фахівці. До обговорення можуть залучатись (без права голосу) запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

6. Громадське обговорення передбачає:

1) вирішення організаційних (технічних) питань:

- час та дата проведення громадського обговорення;

- місце проведення громадського обговорення;

- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході;

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень є:

- розклеювання оголошень на дошках оголошень в установах та організаціях територіальної громади ;

- оголошення у засобах масової інформації (у пресі, в Інтернеті);

- розсилання письмових запрошень.

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

7. Громадське обговорення може проходити у формі ( громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, , електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей. Вивчення пропозицій в рамках громадського обговорення може проводитись у формі анкетування, що проводиться депутатами відповідної ради по своїм округам.

8. Громадське обговорення проводиться протягом 30 днів з дня надходження (реєстрації виконавчим органом сільської ради) пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад.

9. Організацію громадських обговорень по Бабчинецькій сільської раді з питань, визначених цим Порядком, здійснює спеціально створена радою громади робоча група.

10. З метою проведення громадського обговорення сільський голова приймає розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розпорядження сільського голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце та строк його проведення, форму проведення та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення.

У разі проведення громадського обговорення у формі громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.

11. Робоча група з організації проведення громадського обговорення:

- оприлюднює інформацію про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;

- сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є сільський голова про проведення громадського обговорення;

- реєструє, розглядає та узагальнює пропозицій громадськості;

- здійснює підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;

- оприлюднює результати громадського обговорення.

12. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом опублікування такої інформації на офіційному веб-сайті Бабчинецької сільської ради або на дошці оголошень Бабчинецької сільської ради , районній газеті « Чернівецька Зоря».

13. Повідомлення у засобах масової інформації про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:

1) інформацію про зміст пропозиції;

2) відомості про ініціатора пропозиції;

3) інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції;

4) інформацію про форму громадського обговорення;

5) порядок та строк надання пропозицій, зауважень тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

14. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються робочою групою.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

15. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 13, 14 цього Порядку документах.

16. У ході проведення громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). Протокол підписується головуючим на засіданні та особою, відповідальною за ведення протоколу.

17. Робоча група з організації проведення громадського обговорення протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

18. Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається сільському голові для винесення його разом із пропозицією на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.

19. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Бабчинецької сільської ради або дошці оголошень Бабчинецької сільської ради, районній газеті «Чернівецька Зоря».

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Поділитися: