До рішення 8 сесії 7 скликання

Бабчинецької сільської ради

« Про встановлення місцевих податків

та затвердження положень до них »

від 13.07.2016року

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території, підвідомчій Бабчинецькій сільській раді

  1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території , підвідомчій Бабчинецькій сільській раді розроблено на підставі Податкового Кодексу України (розділ VI) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

  1. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

2.1. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

  1. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

3.1.Об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

  1. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

4.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних (відсоткових) ставок базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

  1. ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ ТА СТАВКИ ПОДАТКУ

5.1. До підакцизних товарів належать з 01.01.2016 року:

- алкогольні напої,пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне, біодизель.

5.2. Для підакцизних товарів роздрібної торгівлі, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України, ставка податку становить 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

  1. ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

6.1. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок - є дата надходження оплати за проданий товар.

  1. ПОРЯДОК І СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

7.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим додатком для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

  1. СКЛАДЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

8.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

8.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

  1. КОНТРОЛЬ ЗА СПЛАТОЮ ПОДАТКУ

9.1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою .

Сільський голова Зварич Н.П.

Поділитися: