УКРАЇНА

БабчинецькА сільська рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ

29 червня 2018 року с.Бабчинці 17 сесія УІІІ скликання

Про встановлення місцевих

податків та зборів на 2019 рік

Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бабчинецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2019 рік на території Бабчинецької сільської ради такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на майно, який складається з :

1.1.1.Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1.2. Транспортного податку.

1.1.3. Плати за землю.

1.2.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої , другої, третьої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 , 2,3 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 1.

2. Встановити такі місцеві збори:

туристичний збір, визначивши його елементи згідно додатку 2.

3. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

4. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Бабчинецької сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( голова комісії Крива О.Г.).

Сільський голова Зварич Н.П.

Додаток №1

до рішення про встановлення

місцевих податків і зборів на 2019 рік

затвердженого рішенням 17 сесії 8 скликання

Бабчинецької сільської ради

від 29.06. 2018 року

Положення про оподаткування єдиним податком

1. Платники податку

Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

а) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

б) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи.

в) третя группа - фізичні особи-підприємці , які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи- суб»єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

2.Ставка податку.

Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, на один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

- для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість ,

для платників;

5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку .

3. Податковий період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

4.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний ) квартал.

Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

5.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники єдиного податку першої і другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.

Платники єдиного третьої групи груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Поділитися: