Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Бабчинецької сільської ради

Відповідно до ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою прийняття пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, консультативно-дорадчих органів, Бабчинецька сільська рада оприлюднює проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

З повним текстом проекту регуляторного акта та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися щоденно ( з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00, крім вихідних) у виконкомі Бабчинецької сільської ради, на дошці оголошень Бабчинецької сільської ради за адресою с.Бабчинці, вул.Незалежності , 13, с. Вила-Ярузькі вул. Поштова, 9 також на сайті Бабчинецької сільської ради.

Пропозиції та зауваження у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб до проекту рішення Бабчинецької сільської ради прийматимуться протягом одного місяця з дати опублікування.

Зміст проекту:

Проект рішення Бабчинецької сільської ради « Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік»

Адреса розробника:

Бабчинецька сільська рада, с. Бабчинці вул. Незавлежності, 13, Чернівецького району Вінницької області, тел..30342;


Спосіб оприлюднення:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу з ставками місцевих податків і зборів на території населених пунктів Бабчинецької об’єднаної територіальної громади відповідно до вищевказаного проекту рішення можна ознайомитись на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради та на офіційному сайті Бабчинецької сільської ради (bab.sr2014 @ ukr.net ).
Строк приймання зауважень та пропозицій:

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до розгляду протягом місяця з моменту оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій:

Письмово.
Перелік документів для ознайомлення:

1.Проект рішення Бабчинецької сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

2.Аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бабчинецької сільської ради на 2019 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення а місцевих податків на 2019 рік» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території сільської ради;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб об’єднаної територіальної громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету об’єднаної громади.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету об’єднаної громади.

4. Механізм розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території Бабчинецької об’єднаної територіальної громади місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

6. Аналіз вигод та витрат

Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної

громади

Надходження до сільського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Органи місцевого самоврядування

Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів;

Процедура розробки та прийняття регуляторного акта

Фізичні та юридичні особи

Прозорість дій місцевих органів влади

Витрати, пов'язані зі сплатою податку

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники місцевих податків та зборів.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Чернівецького відділення Могилів-Подільської ОДПІ, відділу фінансів та економічного розвитку Бабчинецької сільської ради

Секретар сільської ради В.Чорнопищук

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БабчинецькА сільська рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ

2018 року с.Бабчинці сесія УІІІ скликання

«Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік»

Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бабчинецька сільська радаВИРІШИЛА:

1. Встановити на 2019 рік на території Бабчинецької сільської ради такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на майно, який складається з

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

1.1.2. Транспортного податку, визначивши його елементи згідно додатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

1.2.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 4.

2. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

4. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Бабчинецької сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( голова комісії Крива О.Г.).

Сільський голова Зварич Н.П.

Додаток №1

до рішення ___ сесії ___ скликання

Бабчинецької сільської ради

від ___.___.2018 року №____

Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Пільги із сплати податку

Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

4.1.Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб надані в межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України.

4.3.Відповідно підпункту 266.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставка податку

Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатку 1.1 (додається).

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

8. Порядок сплати податку

Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

9. Строки сплати податку

Строки сплату податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Додаток №2

до рішення ___ сесії ___ скликання

Бабчинецької сільської ради

від ___.___.2018 року №____

Елементи транспортного податку

1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку

Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 267.5-267.8 Податкового кодексу України.

7.Порядок сплати податку

Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

8. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Додаток №3

до рішення ___ сесії ___ скликання

Бабчинецької сільської ради

від ___.___.2018 року №____

Елементи плати за землю.

1.Платники податку за землю

1.1.Платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексу України.

1.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

2.2.Об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

4.Ставка податку

Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.1.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та не може бути меншою за розмір земельного податку.

5. Пільги із сплати податку

5.1.Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

5.2.Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

5.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

5.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

5.5.Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України.

Пільги щодо сплати земельного податку визначені у Додатку 3.1.

6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення плати за землю

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначенні статтями 273, 281-284, 286, 287, 289 Податкового кодексу України.

8. Строки оплати плати за землю

Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Додаток №4

до рішення ___ сесії ___ скликання

Бабчинецької сільської ради від ___.___.2018 року №____

Положення про оподаткування єдиним податком

1. Платники податку

Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

а) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

б) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.3' КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам встановленим для третьої групи.

2.Ставка податку.

Встановити ставки для фізичних осіб - підприємців, на один календарний місяць залежно від виду діяльності згідно національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із внесеними до нього змінами:

- для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

- для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб) 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України.

3. Податковий період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

4.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Сплата єдиного податку першої та другої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

5.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники єдиного податку першої і другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображають обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 розділу XIV Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Додаток 3.1
до рішення про встановлення

місцевих податків і зборів на 2019 рік

затвердженого рішенням ___ сесії ___ скликання

Бабчинецької сільської ради від ___.___. 2018 року № ____

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

22 02 0524980300 Бабчинецька сільська рада

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

22

02

0524980301

село Бабчинці

22

02

0524980303

село Вазлуївка

22

02

0524980305

село Гамулівка

22

02

0524980313

село Нове Життя

22

02

0524980307

село Майорщина

22

02

052498200

село Вила-Ярузькі

22

02

0524982003

село Букатинка

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1

1

1

1

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1

1

1

1

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,7

0,7

1

1

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0

0

0

0

01.05

Для індивідуального садівництва4

0

0

0

0

01.06

Для колективного садівництва4

0

0

0

0

01.07

Для городництва4

0

0

0

0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0

0

0

0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0

0

0

0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0

0

0

0

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0

0

0

0

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0

0

0

0

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1

1

1

1

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,03

0,03

0

0

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0

0

0

0

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0

0

0

0

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0

0

0

0

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0

0

0

0

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0

0

0

0

02.07

Для іншої житлової забудови

0

0

0

0

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

1

0

0

0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1

0

0

0

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1

0

0

0

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1

0

0

0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1

0

0

0

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1

0

0

0

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1

1

0

0

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

0

0

0

0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

0

0

0

0

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0

0

0

0

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0

0

0

0

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1

0

0

0

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

0

0

0

0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

0

0

0

0

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1

1

0

0

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0

0

0

0

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0

0

0

0

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

0

0

0

0

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

0

0

0

0

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

0

0

0

0

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0

0

0

0

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0

0

0

0

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0

0

0

0

Поділитися: