УКРАЇНА

БабчинецькА сільська рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24132, Вінницька обл., Чернівецький район, с. Бабчинці, вул. Леніна, 13, тел. 30-3- 42

Р І Ш Е Н Н Я

30 січня 2015 року с. Бабчинці 37 сесія

6 скликання

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Положення

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Розділу VІ “Акцизний податок” Податкового кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року № 71-VIII та п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території, підвідомчій Бабчинецькій сільській раді 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

2. Затвердити Положення Про встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів . (Додаток 1)

3. Дане рішення оприлюднити в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті

Бабчинецької сільської ради.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти та комісію з питань бюджету, фінансів Бабчинецької сільської ради .

Сільський голова Зварич Н.П.

Додаток № 1

до рішення 37 сесії 6 скликання

Бабчинецької сільської ради ради

від 30.01.2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території, підвідомчій Бабчинецькій сільській раді

  1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території , підвідомчій Бабчинецькій сільській раді розроблено на підставі Податкового Кодексу України (розділ VI) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

  1. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

2.1. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

  1. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

3.1.Об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

  1. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ

4.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних (відсоткових) ставок базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

  1. ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ ТА СТАВКИ ПОДАТКУ

5.1. До підакцизних товарів належать з 01.01.2015 року:

- алкогольні напої;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне, біодизель.

До підакцизних товарів належать з 01.07.2015 року:

- пиво.

5.2. Для підакцизних товарів роздрібної торгівлі, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України, ставка податку становить 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

  1. ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

6.1. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, є дата здійснення розрахункової операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок - є дата надходження оплати за проданий товар.

  1. ПОРЯДОК І СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ

Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

7.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим додатком для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

  1. СКЛАДЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

8.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

8.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

  1. КОНТРОЛЬ ЗА СПЛАТОЮ ПОДАТКУ

9.1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою .

Сільський голова Зварич Н.П.

УКРАЇНА

БабчинецькА сільська рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24132, Вінницька обл., Чернівецький район, с. Бабчинці, вул. Леніна, 13, тел. 30-3- 42

Р І Ш Е Н Н Я

30 січня 2015 року с. Бабчинці 37 сесія

6 скликання

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Бабчинецькій сільській раді та затвердження Положення

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до ст. 266 Розділу ХІІ “Податок на майно” Податкового кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року № 71-VIII та п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території, підвідомчій Бабчинецькій сільській раді, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в таких розмірах:

- Для житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості, площа яких перевищує граничну межу житлової нерухомості 90 кв. метрів – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості, площа яких перевищує граничну межу житлової нерухомості 150 кв. метрів – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), площа яких перевищує граничну межу житлової нерухомості 240 кв. метрів – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

- Для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

- Для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних осіб 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

2. Затвердити Положення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Бабчинецькій сільській раді.

3.Рішення оприлюднити в місцевих засобах інформації та на офіційному сайті Бабчинецької сільської ради.

4. Контроль за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Бабчинецькій сільській раді покладається на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою Бабчинецької сільської ради (голова Глуха Л.І.)та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Платовський С.І.)

Сільський голова Н.П. Зварич

Додаток №2

до рішення сесії Бабчинецької сільської ради

від 30.01.2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ по Бабчинецькій сільській раді

1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розроблено на підставі Податкового кодексу України (ст. 266 Розділу ХІІ “Податок на майно”).

2. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ.

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організа цій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

і) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності підприємств зв»язку .

4.БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Чернівецьким відділенням Могилів – Подільської ОДПІ у Вінницькій області і на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

5. ПІЛЬГИ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 90 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 240 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Від сплати податку на нерухоме майно звільняються фізичні особи:

5.2.1 інваліди першої і другої групи;

5.2.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.2.3. пенсіонери (за віком);

5.2.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.2.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільги з податку, що сплачується на території Бабчинецької сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Бабчинецької сільської ради .

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Бабчинецька сільська рада до 1 лютого поточного року подає до Чернівецького відділення Могилів – Подільської ОДПІ у Вінницькій області відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

6.СТАВКИ ПОДАТКУ.

  • 6.1. Ставка податку для житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості, площа яких перевищує граничну межу житлової нерухомості 90 кв. метрів – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості, площа яких перевищує граничну межу житлової нерухомості 150 кв. метрів – 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), площа яких перевищує граничну межу житлової нерухомості 240 кв. метрів – 1,0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

6.2. Для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

6.3.Для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних осіб 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

7.ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД.

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8.ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Чернівецьким відділенням Могилів – Подільської ОДПІ у Вінницькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки , податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього додатку, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього додатку, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1 пункту 5 цього додатку та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Чернівецьким відділенням Могилів – Подільської ОДПІ у Вінницькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього додатку, та відповідні платіжні реквізити за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому Бабчинецькою сільською радою, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює контролюючим органом за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючого органу та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючому органу відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

9. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПОДАТКУ В РАЗІ ЗМІНИ ВЛАСНИКА ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ.

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Бабчинецької сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11.СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ.

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12. К О Н Т Р О Л Ь.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку здійснює Чернівецьке відділення Могилів – Подільської ОДПІ у Вінницькій області.

Сільський голова Зварич Н.П.

Поділитися: