Додаток 3.2
до рішення про встановлення

місцевих податків і зборів на 2019 рік

затвердженого рішенням ___ сесії ___ скликання

Бабчинецької сільської ради

від ___.___. 2018 року № ____

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

22 02 0524980300 Бабчинецька сільська рада

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

22

02

0524980301

село Бабчинці

22

02

0524980303

село Вазлуївка

22

02

0524980305

село Гамулівка

22

02

0524980313

село Нове Життя

22

02

0524980307

село Майорщина

22

02

052498200

село Вила-Ярузькі

22

02

0524982003

село Букатинка

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1.інвалідипершої і другоїгрупи;

2. фізичні особи, яківиховуютьтрьох і більшедітейвіком до 18 років;

3. пенсіонери (завіком);

4. ветеранивійни та особи, на якихпоширюєтьсядія Закону України "Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту";

5. фізичні особи, визнані законом особами, якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи.

. Звільненнявідсплатиподатку за земельніділянки, передбаченедлявідповідноїкатегоріїфізичнихосіб, поширюється на одну земельнуділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для веденняособистогоселянськогогосподарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд (присадибнаділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництваіндивідуальнихгаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для веденнясадівництва - не більш, як 0,12 гектара.

6. Відсплатиподаткузвільняютьсянаперіоддіїєдиногоподаткучетвертоїгрупивласникиземельнихділянок, земельнихчасток (паїв) та землекористувачі за умовипередачіземельнихділянок та земельнихчасток (паїв) в орендуплатникуєдиногоподаткучетвертоїгрупи.

7. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

9. Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України";

органи державної влади та органи місцевого самоврядування,установи та організації які повністю фінансуються з місцевих бюджетів ; бюджетні установи які перебувають в комунальній власності громади ;

10. вітчизняні заклади культури , науки , освіти , охорони здоров»я , соціального забезпечення , фізичної культури та спорту , які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

11.Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком :

Не сплачується податок за:

1. земельні ділянки , які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими;

2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належить державі;

4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

5 земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

6. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7 земельні ділянки , які перебувають у власності підприємств зв»язку .

100%

100%

100%

100%

100%

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Поділитися: