УКРАЇНА

БабчинецькА сільська рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24132, Вінницька обл., Чернівецький район, с. Бабчинці, вул. Леніна, 13, тел. 30-3- 42

«12» лютого 2014 р. 30 сесія 6 скликання

Про сільський бюджет на 2014 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання виконкому Бабчинецької сільської ради, керівників бюджетних установ і висновків постійної комісії сільської Ради з питань планування, бюджету, фінансів сільська Рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 2245469 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 2160191 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 85278грн. (згідно із додатком 1 до рішення).

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 2245469 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1929624 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 315845 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно із додатком 2 до рішення) та головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).

3. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 230567 грн. , напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 5 до рішення).

4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету бюджету в сумі 230567 грн. , джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатко 5 до рішення).

5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду сільського бюджету районному бюджету:

субвенція районному бюджету:

- на виконання обласної програми «Власний дім» в сумі 10000 грн;

- на підтримку водолазної служби м.Могилів-Подільський в сумі 1150 грн;

- на підтримку засобів масової інформації в сумі 12030 грн;

- на підтримку діяльності комунальної установи «Чернівецький районний трудовий архів» - 7150 грн.

7. Врахувати у доходах і видатках загального фонду сільського бюджету на 2014 рік кошти, що передаються з бюджету району у вигляді субвенції для реалізації загальнорайонних програм в обсягах згідно з додатком № 4.

Установити, що перерахування коштів з сільського бюджету переданих районному бюджету на виконання делегованих повноважень, здійснюється щомісячно в межах однієї дванадцятої річної суми, якщо інше не передбачено угодою.

8. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів ;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплата енергоносіїв ;

- трансферти населенню ;

- трансферти місцевим бюджетам .

Визначити, що головні розпорядники коштів сільського бюджету несуть відповідальність за першочергове спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків та цільове використання бюджетних коштів.

9. Затвердити перелік регіональних програм, які фінансуються з сільського бюджету 2014році згідно з додатком № 7.

10. Затвердити капітальні видатки за головними розпорядниками коштів та тимчасовою класифікацією видатків , фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно із додатком 6 до рішення).

11. На виконання вимог основних нормативних актів, що регламентують застосування програмно-цільового методу затвердити обсяг видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів за програмно-цільовим методом бюджетування (згідно із додатком 3,1 до рішення).

12. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2014 рік.

13. Надати право виконкому Бабчинецької сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської Ради з питань планування, бюджету, фінансів:

13.1 Отримувати короткотермінові позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на покриття у 2014 році тимчасових касових розривів, які виникають під час виконання загального фонду сільського бюджету , пов’язаного із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів , оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів сільського бюджету на 2013 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, – середньострокові позики на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

14. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету :

14.1 Забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішенні про затвердження відповідного бюджету на 2013 рік та завдань з енергозбереження; розробити заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного витрачання енергоресурсів.

14.2 Привести показники по мережі, штатах та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетних установах на їх утримання забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14.3 Недопустити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ і вжити заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ та скорочення штатної чисельності працівників.

15. Надати право виконкому Бабчинецької сільської ради за погодженням профільної комісії сільської Ради розміщати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів сільського бюджету на депозитних рахунках комерційних банків. Доручити голові сільської Ради Н.Зварич створити комісію для визначення на конкурсних засадах комерційних та державних банків для розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету.

16. Інші програми затверджені сільською радою фінансувати з додаткових надходжень до сільського бюджету та вільного залишку коштів.

17. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів :

  • на розвиток ЖКГ та благоустрою населених пунктів;
  • проведення фінансування робіт по освітленню населених пунктів;
  • регулювання земельних відносин;

- на виконання обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»;

  • на підтримку засобів масової інформації;
  • на підтримку водолазної служби м. Могилів-Подільський;
  • на інші програми, затверджені відповідною радою;
  • на програму соціального захисту населення;
  • на програму підтримки закладів охорони здоров’я ;
  • на програму розвитку фізкультури та спорту;
  • на програму водопостачання та водовідведення;

- на виконання делегованих повноважень органів місцевого самоврядування

18. Активізувати роботу по забезпеченню ефективності використання земель запасу та резервного фонду шляхом повного їх використання, посилити контроль за надходженням плати за землю, забезпечити повне нарахування та надходження орендної плати за землю.

19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Бабчинецької сільської ради (htt://babchynecka.rada.org.ua/)та дошці оголошень.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської Ради з питань планування, бюджету, фінансів ( голова комісії Глуха Л.І).

Сільський голова Н.П.Зварич

Поділитися: