УКРАЇНА

БабчинецькА сільська рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н НЯ № 556

22 лютого 2019 року с.Бабчинці 28 сесія

УІІІ скликання

Про внесення змін до рішення 27 сесії УІІІ скликання

від 23 січня 2019 року « Про внесення змін до рішення 17 сесії УІІІ скликання

від 29 червня 2018 року « Про встановлення місцевих

податків та зборів на 2019 рік «

Керуючист п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до внесених зміндо Закону України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII Бабчинецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення до рішення 27 сесії УІІІ скликання

від 23 січня 2019 року « Про внесення змін до рішення 17 сесії УІІІ скликання

від 29 червня 2018 року « Про встановлення місцевих

податків та зборів на 2019 рік «« в частині визначення елементів туристичного збору та додаток 2 до рішення викласти в новій редакції (додаток 1 додається ).

2. Термін дії рішення до 31.12.2019 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( голова комісії Крива О.Г.).

Сільський голова Зварич Н.П

Додаток 1

до рішення № 556 від 22.02.2019 року

Про внесення змін до рішення 27 сесії УІІІ скликання

від 23 січня 2019 року « Про внесення змін до рішення 17 сесії УІІІ скликання

від 29 червня 2018 року « Про встановлення місцевих

податків та зборів на 2019 рік «

Елементи туристичного збору

1. Платники збору

Платники збору визначені пунктом 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

2. Об»єкт оподаткування

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

3. База справляння збору

Базу справляння збору визначено пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

4.Ставка збору

Ставка збору визначена пунктом 268.3 статті 268 Податкового кодексу України та становить 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6.Особливості справляння збору

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 268.6 ст.268 Податкового кодексу України.

7.Порядок сплати збору

Збір сплачується у відповідності до пункту 268.7статті 268 Податкового кодексу України, без сплати авансового внеску .

8. Строки сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал ..

9. Податкові агенти

Податкових агентом на території громади визначити КП «Надія» Бабчинецької сільської ради (код ЄДРПОУ- 34145161, адреса : 24132, село Бабчинці вул.Незалежності,буд.13 Чернівецького району Вінницької області ).

Секретар сільської ради Чорнопищук В.В.

Поділитися: