План-графік здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Бабчинецької сільської ради на 2020 рік

Н/п

Дата прийняття регуляторного акта

Вид регуляторного акта, що планується розробити чи переглянути

Вид відстеження

Строк виконання заходів

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за проведення відстеження

Вид даних, які використовуються для відстеження (соціологічні, статистичні )

1.

27.06.2019 року

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

Повторне

IV квартал 2020 року

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, спеціаліст (юрист)

Статистичні

Поділитися: