ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бабчинецької сільської ради на 2019 рік

№ з/п Назва проекту регуляторного акта Цілі прийняття регуляторного акта Строки підготовки проектів регуляторних актів Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів
1. Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік Збільшення дохідної
частини сільського бюджету І-ІІ півріччя
2019 року Секретар сільської ради, відділ фінансів , бухгалтерського обліку та звітності , постійна комісія з питань фінансів, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради

2. Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Бабчинецької сільської ради Забезпечення виконання повноважень з благоустрою населених пунктів
ІІ півріччя
2019 року Відділ земельних відносин та
соціально-економічного розвитку , постійна комісія з питань земельних відносин та охорони природного навколишнього середовища
3. Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Ковалівської сільської ради Збільшення дохідної частини сільського бюджету та затвердження порядку відрахування пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури населених пунктів ІІ півріччя
2019 року Секретар сільської ради, відділ фінансів , бухгалтерського обліку та звітності , постійна комісія з питань фінансів, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради

Поділитися: