ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бабчинецької сільської ради на 2019 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Цілі прийняття регуляторного акта

Строки підготовки проектів регуляторних актів

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

1.

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

Збільшення дохідної

частини сільського бюджету

І півріччя

2019 року

Секретар сільської ради, відділ фінансів , бухгалтерського обліку та звітності , постійна комісія з питань фінансів, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради

2.

Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Бабчинецької сільської ради

Забезпечення виконання повноважень з благоустрою населених пунктів

ІІ-ІІІ кв.

2019 року

Відділ земельних відносин та

соціально-економічного розвитку , постійна комісія з питань земельних відносин та охорони природного навколишнього середовища

3.

Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Бабчинецької сільської ради

Збільшення дохідної частини сільського бюджету та затвердження порядку відрахування пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури населених пунктів

І півріччя

2019 року

Секретар сільської ради, відділ фінансів , бухгалтерського обліку та звітності , постійна комісія з питань фінансів, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради

4

Про визначення окремих повноважень оренди майна комунальної власності Бабчинецької об’єднаної територіальної громади

Врегулювання орендних відносин, процедури надання в оренду майна комунальної власності, забезпечення прозорих і об’єктивних ставок за використання майна

ІІ-ІІІ кв.

2019 року

Секретар сільської ради, відділ фінансів , бухгалтерського обліку та звітності , постійна комісія з питань фінансів, планування, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради

Поділитися: