УКРАЇНА

БабчинецькА сільська рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

24 квітня 2014 року с.Бабчинці 31 сесія

6 скликання

Про внесення змін до рішення 30 сесії 6скликання від

12 лютого 2014року «Про сільський бюджет на 2014рік»

Заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Глухої Л.І. відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» , листа Міністерства фінансів України №31-05110-14-21/6704 від 28.03.2014р., доручення голови Чернівецької районної адміністрації №01-21-838 від 08 квітня 2014року «Щодо наповнення доходів та економного, раціонального й ефективного використання коштів місцевих бюджетів району у 2014році», плану заходів затвердженого головою Чернівецької державної адміністрації №174 від 07 квітня 2014року сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

внести зміни до рішення 30 сесії 6скликання від 12 лютого 2014року «Про сільський бюджет на 2014рік , а саме :

  • зменшити доходи сільського бюджету на 42106грн (11010400-податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника інших ніж заробітна плата);
  • збільшити доходи сільського бюджету на 5445грн(41020300-дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення ) бюджетів );
  • зменшити видатки загального фонду сільського бюджету на 36661грн, в тому числі

КФК 10116 «Управління на рівні міст, сіл та селищ» КЕКВ «Заробітна плата» на 3550грн, КЕКВ2120 «Нарахування на заробітну плату» на 1290грн; КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» КЕКВ «Заробітна плата» на 23346грн, КЕКВ2120 «Нарахування на заробітну плату» на 8475грн;

зменшити кошторисні призначення по КФК 110204 «Будинки культури, сільські клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 63240грн. дані кошти направити на такі видатки : КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 9500грн; КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ «Поточні трансферти органам управління вищого рівня» -10000грн ; КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» КЕКВ «Заробітна плата» на 21461грн, КЕКВ2120 «Нарахування на заробітну плату» на 7791грн. КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 9648грн; КФК 010116 «Управління на рівні міст, сіл та селищ» КЕКВ «Заробітна плата» - 3550грн, КЕКВ2120 «Нарахування на заробітну плату» - 1290грн;

  • зменшити кошторисні призначення по КФК 110204 «Будинки культури, сільські клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 63240грн. дані кошти направити на такі видатки : КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 9500грн; КФК 250380 «Інша субвенція» КЕКВ «Поточні трансферти органам управління вищого рівня» - 10000грн ; КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» КЕКВ «Заробітна плата» на 21461грн, КЕКВ2120 «Нарахування на заробітну плату» на 7791грн. КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 9648грн; КФК 010116 «Управління на рівні міст, сіл та селищ» КЕКВ «Заробітна плата» - 3550грн, КЕКВ2120 «Нарахування на заробітну плату» - 1290грн.

Сільський голова Н.П.Зварич

П

Поділитися: